Sverige konferens Båstad 2017 11-13 April

"Vi behöver ert stöd!"


Fontänhusen jobbar för att skapa ett bättre samhälle och ökad livskvalité för personer med psykisk ohälsa. Modellen är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor. Medlemmarna, dvs. personer med psykisk ohälsa, deltar frivilligt i verksamheten för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. 

För att utvecklas som organisation och påverka vårt samhälle att bli en bättre plats för personer med psykisk ohälsa har vi på Fontänhuset Båstad bjudit in alla svenska fontänhus. Konferensen hålls på Hotel Skansen i Båstad under perioden 11-13 april.

Här nedan kan ni läsa om varför ni är viktiga för oss som sponsor eller stödföretag, och vad vi har för sponsorpaket.
 

Våra sponsorer & sammarbetspartners

Lions Båstad