Vår Tidning

Vår tidning Knäppgöken.

Fontänhusets tidskrift Knäppgöken utkommer med fyra exemplar om året. Tidningen distribueras till ca 350 personer: medlemmar, stödmedlemmar, politiker, bibliotek, styrelsen, institutioner, vårdcentraler, stödföretag samt alla svenska Fontänhus.
Redaktionen har en stor och central plats på kontorsenheten. Många medlemmar arbetar med att framställa tidningen. 
Arbetsuppgifterna på redaktionen är många t.ex. att skriva adresser och kuvert, hålla ordning på adressregister, skriva artiklar, korrekturläsa, redigera, fotografera, trycka, blada och häfta. Alla medlemmar är välkomna att bidra med underlag till artiklarna. Inför varje nytt nummer har vi ett redaktionsmöte där vi planerar kommande nummers innehåll.

Tidningen i pdf

Ladda ner tidning nummer 1 (2015)
Ladda ner tidning nummer 2 (2015)
Ladda ner tidning nummer 3 (2015)
Ladda ner tidning nummer 4 (2015)
Ladda ner tidning nummer 1 (2016)
Ladda ner tidning nummer 2 (2016)
Ladda ner tidning nummer 3 (2016)
Ladda ner tidning nummer 4 (2016)
Ladda ner tidning nummer 1 (2017)
Ladda ner tidning nummer 2 (2017)
Ladda ner tidning nummer 3 (2017)