Föreläsningar


Fontänhuset i Båstad berättar om vår verksamhet
 
Den psykiska ohälsan ökar markant och då särskilt bland unga. Därför ser vi som en viktig uppgift att informera om Fontänhuset. Vi berättar om vår arbetsinriktade dag där vi arbetar sida vid sida. Fontänhusets ideologi bygger på gemenskap, trygghet, frivillighet och tron på allas förmåga att kunna gå vidare till ett meningsfullt liv.
Är ni intresserade kommer vi gärna och berättar mer, vi skräddarsyr föreläsningen efter era önskemål. Ett uppskattat inslag är personliga livshistorier, något som brukar uppskattas mycket. Föreläsningen är kostnadsfri.
 
Tidningar och broschyrer finns till självkostnadspris.
 
Exempel på grupper vi har föreläst för:
 
Psykiatrin i Ängelholm
Arbetsförmedlingen
Akademi Båstad
Rotary Båstad
Anhöriggrupper
Lions Båstad
Sannarpsgymnasiet Halmstad
RSMH Laholm
 
För vidare information kontakta oss gärna!

Ring och boka!!!
0431-72480

Studiebesök
Vi tar gärna emot studiebesök. Vi visar runt i vårt hus och berättar om verksamheten. Det finns också möjlighet att delta i den arbetsinriktade dagen.
 
Ett exempel på studiebesök som återkommer varje år är när Rotary i Båstad kommer till oss och har sitt veckomöte. Vi serverar då lunch och berättar om aktuella projekt och aktiviteter som pågår i verksamheten.  
 
Kontakta oss gärna!    

Ring och boka!!!
0431-72480