Ett stort tack till de företag och privatpersoner som delar våra värderingar och stöder vår verksamhet.

Stödmedlemmar

Andréasson Ingvar
Andersson Christina
Aldoson Karin
Andersson Thomas
Arnoldsson Jan
Arvidsson Ingegerd & Claes
Barte Jenny
Bengtsson Per & Margareta
Bjartmar Ulla
Brenton Gunilla & Torgny
Brink Elisabeth & Christer
Dahlgren Carmen
De Rooij Lydia
De la Motte Christer & Agneta
Ekelund Mona & Bruno
Ekelund Jan
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Gillisson Pigge
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Henningsson Uno & Åsa
Hervén Monica
Holmslätt Ingvar
Håkansson P-A
Jansson Marie & Håkan
Johansson Barbro

Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Lagerstedt Familjen
Larsson Kenneth
Lindén Göran & Elisabeth
Lindström Ylva
Linell Margareta
Lundgren Britt
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan  
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Maj-britt & Jan
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Noråker Nilsson Anna-Karin
Paulsson Erik
Persson Marianne
Skoog Valdemar & Ulla
Ström André
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Sutinen Marianne & Kyösti
Svedenfors Jan
Wallin Gunnel 
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wilhelmsson Mirka
Wulff Familjen
Ymse Margit 

Vad  innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad? 

Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera vår tidning, vilken ni kommer att få skickad till er med fyra nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 300:- för privatperson, samt 1000:- för företag vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. I övrigt innebär stödmedlemskap inga förpliktelser, men det betyder mycket för vår verksamhet att ni stödjer oss.