Om oss


Verksamheten är utformad för att stärka självförtroende och självkänsla hos personer med psykisk ohälsa och den ger rehabiliterande effekter för individen.
Fontänhuset är utformat som ett klubbhus. Personer med psykisk ohälsa söker medlemskap. Medlemskapet är frivilligt, kostnadsfritt och utan tidsbegränsning. Medlemmen väljer själv hur man vill arbeta i huset och genom en arbetsinriktad dag får man rutiner och kommer in i den sociala gemenskapen.
Vi ställer inga krav på att man måste ha gått igenom psykiatrisk vård innan man får komma till Fontänhuset. Vi frågar inte efter några läkarintyg, diagnoser eller myndighetsbeslut, utan vi tror på att personen som söker sig till oss upplever psykisk ohälsa och behöver vår verksamhet för att må bättre.
Efter medlemsintroduktionen fokuserar vi enbart på den friska delen och varje
persons styrkor. Vi ser varje person som en resurs.

Hört från medlemmar

Ger mig rutiner och en framtidstro.

Gillar gemenskapen.
 

Utvecklande och härlig stämning.