Vi är nu ett ackrediterat hus!!!


Clubhouse International är det kontrollorgan som ser till att alla cirka 350 fontänhus i världen håller högsta möjliga kvalité på sin verksamhet, det vill säga de bästa möjliga förutsättningar för varje klubbhusmedlem, till återhämtning och till att få vara med i en social gemenskap.
Under 2016 jobbade vi hårt på Fontänhuset Båstad för att gå igenom varje liten rutin och agerande i huset för att värdera och förbättra dem till att bli optimala. Vi undersökte även hur vi på Fontänhuset Båstad, bäst kunde uppfylla de 37 riktlinjer, som alla fontänhus i världen har att rätta sig efter för att få lov att kalla sig fontänhus.
 
Vi kan stolt nu annonsera ut att vi uppnått högsta möjliga betyg, det vill säga tre års ackreditering!
 
Våra styrkor som utsågs för just vårt hus var:
 
·      Fontänhuset Båstad är väldigt välkomnande och har en stark klubbhuskultur.
·      Fontänhuset Båstad har en effektiv klubbhuschef som har lett klubbhuset genom viktiga organisatoriska förändringar på ett        engagerande och inkluderande sätt.
·      Klubbhusets chef är en förebild, på effektiva och engagerande sida-vid-sida-relationer, för både anställda och medlemmar.
·      Klubbhusets ”reach-out”-system är effektivt: alla i klubbhuset deltar i detta arbete.
·      Medlemmar ges och förväntas ta stort ansvar i klubbhusets arbete.
·      Fontänhuset Båstad har nyligen omorganiserat den arbetsinriktade dagen till fyra team, vilket fungerar mycket väl.
·      Klubbhuset håller en hög nivå på aktiviteten under hela den arbetsinriktade dagen.
·      Relationerna mellan anställda och medlemmar är kollegiala och avslappnade, vilket skapar en varm och inbjudande atmosfär.