Arbete i Team

Husets struktur
Vid årsskiftet 2015/2016 skapade vi en ny struktur i huset. Hela huset är nu en enhet och arbetet delas upp i fyra områden, vilka benämns team, istället för de åtta arbetsgrupper vi hade tidigare. Detta har minskat antal möten i huset. De möten vi har är till för att strukturera arbetsdagen, främja relationer, ge alla samma information samt ge alla möjligheten att påverka och medverka i beslut. 

Team 1 sköter café, restaurang samt elevorganisation.
Team 2 sköter kontor, tidning, E-post, Facebook, stödmedlemmar & adressregister.
Team 3 sköter ekonomi, statistik, kalender, sociala aktiviteter, receptionen, transport, fastighet & trädgård..
Team 4 sköter hjälp med jobb, studier och praktik, olika projekt samt IT-relaterade uppgifter

 Fördelar med teamstruktur
Att arbeta i team främjar gemenskapen samt stärker uppskattningen för andras insatser. Teamstruktur passar vårt lilla fontänhus bättre än att som tidigare ha samma struktur som de stora fontänhusen. Vikten av gemensamma beslut i den lilla gruppen dvs team stärker gemenskapen. Teamen erbjuder en rad varierande uppgifter som uppmuntrar personer i huset ta ansvar för verksamheten, vara aktiva och finna lösningar tillsammans. Det underlättar att våga prova på nya uppgifter och utveckla sina kunskaper. Rörligheten av medlemmar som provar på nya uppgifter gör att fler kan och förstår hela verksamhetens drift. Dessutom har dynamiken ändrats från att vara målorienterad till att fokusera mer på uppskattning och att bjuda in till delaktighet.Team 1

Restaurangdrift, Café samt elevorganisering

Team 2

Kontor, Tidning, E-post, Facebook, Stödmedlemmar & Adressregister

Team 3

Ekonomi, Statistik, Reception, Kalender, Sociala aktiviteter, Bokningar, Transport, Fastighet & Trädgård

Team 4

Projekt, IT-service, Digital information, Marknadsföring & Vägar ut