Conrad N. Hilton

Humanitarian Prize


Fountain House/Clubhouse International har tilldelats Conrad N. Hilton Humanitarian Prize! Hiltonprisets internationella jury har valt en global organisation vars innovativa klubbhusprogram hjälper människor som lever med psykisk ohälsa att leva produktiva liv.

 I NEW YORK CITY – Juli 2014 –  överlämnades priset till Fountain House NY och Clubhouse International med motiveringen:
En banbrytande organisation som har skapat en framgångsrik modell för att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa att återta makten i sina liv och inse sin potential genom arbete och genom stödet från en vårdande gemenskap, har blivit utvald att motta Conrad N. Hilton Humanitarian Prize på 1,5 miljoner dollar.
Conrad N. Hilton organisationen presenterar detta årliga pris, världens största humanitära pris, till en organisation som har utfört ett exceptionellt arbete för att lindra mänskligt lidande. En oberoende internationell jury gör det slutliga urvalet.
 
Vad är Hilton Foundation?
Conrad N. Hilton Foundation bildades 1944 av den internationella affärspionjären Conrad N. Hilton, som grundade Hilton Hotels och lämnade efter sig en förmögenhet till att hjälpa världens missgynnade och sårbara människor. Stiftelsen bedriver i nuläget strategiska initiativ inom sex prioriterade områden: tillhandahålla säkert vatten, få slut på hemlösheten, förebygga drogmissbruk, hjälpa barn som påverkas av HIV och AIDS, stödja övergång i fosterhem, och förlänga Katolska systrars stöd. Från starten har stiftelsen delat ut mer än en biljon dollar i bidrag. Stiftelsens nuvarande tillgångar är värda ungefär 2,4 biljoner.
 
Fontänhusmodellen
Omkring 450 miljoner människor i världen lider av psykisk ohälsa och beteendestörningar, enligt Världshälsoorganisationen.
Enligt nationella alliansen i USA utvecklar en av fyra personer någon form av psykisk ohälsa under sitt liv, de flesta i unga år. Psykisk ohälsa är orsaken till 90 procent av nästan 1 miljon självmord som sker  i världen varje år.
”Problemet är förbluffande i dess skala och globala påverkan, med betydande återverkningar som negativt påverkar miljoner av familjer och hela samhällen,” säger Steven M. Hilton, ordförande i Conrad N. Hilton Foundation. ”Psykisk ohälsa är ett problem som berör signifikanta områden som Hilton Foundation har arbetat inom i flera år, som t ex hemlöshet och drogmissbruk. Fontänhusens program för sociala relationer och meningsfullt arbete har bokstavligen räddat tusentals liv över de senaste 66 åren. Deras program är en ledstjärna av hopp för dem som lever av psykisk ohälsa och som är alltför ofta är dömda till ett liv med hemlöshet, fängelse, social stigma och isolering.”

Idag påverkar Fontänhusen fler än 100.000 människor vilka deltar i 340 klubbhus i 32 länder. Konceptet med medlemskap förstärker varje aspekt i gemenskapen. Klubbhusmedlemmar delar ägandeskap och ansvar för deras klubbhus, med start i den arbetsinriktade dagen, vilken ger struktur i deras liv. Man driver klubbhuset tillsammans genom att utföra arbetsuppgifter sida-vid-sida med personalen.
”Jag har blivit rörd av det faktum att Fontänhusen målmedvetet är beroende av människor med psykisk ohälsa för den dagliga och framtida driften, från att svara i telefon till att lägga upp och genomföra program och tjänstgöra i styrelsen”, sa Glenn Close, som jobbat som volontär på Fontänhuset New York och som nyligen nominerade i organisationen för Hiltonpriset. ”Delat ansvar bygger upp självkänslan och motverkar stigma och isolering, vilket så ofta förföljer personer med psykisk ohälsa.” Close, inspirerades av vad hon lärt sig på Fontänhuset, och skapade samt lanserade tillsammans med dem och andra viktiga organisationer som arbetar med psykisk ohälsa, en egen anti-stigma kampanj - BringChange2Mind.

”Det är med stor tacksamhet som Fountain House/Clubhouse International accepterar Hilton Humanitarian Prize,” sa Kenneth Dudek, Chef på Fountain House NY. “Genom detta priset erkänner, the Hilton Foundation och dess internationella jurymedlemmar psykisk ohälsa som en global mänsklig kris och erkänner Fountain house/Clubhouse international som ett evidensbaserat sätt att stärka människor med psykisk ohälsa runt om i världen. Priset tillhör alla de modiga och hårt arbetande personer som är anknytna till ett fontänhus.”

Oberoende studier har visat att i jämförelse med personer med psykisk ohälsa som deltar i andra program, så rapporteras att klubbhusmedlemmar återhämtas och mår bättre, arbetar längre och tjänar mer, symptom minskar och självkänsla och livskvalitet förbättras efter sex månader, samtidigt som inläggning på psykiatrisk klinik minskar och även annan vård och social service.
Modellen är även kostnadseffektiv. En två-veckors inläggning på ett sjukhus i New York kostar ungefär 28.000 dollar. För denna summa kan Fountain house NY ge medlemmen boende i ett helt år, plus ge tillgång till samhällstjänster, vård, utbildning, anställning och socialt stöd.
 
Fontänhusmodellen växer fram
Fountain House/Clubhouse International startade på tidigt 40-tal i Rockland State Hospital i Orangeburg, New York. Sju patienter bildade en självhjälpsgrupp som träffades i ett av rummen på sjukhuset för att förbereda dem själva för att bli utskrivna från sjukhuset och hur de skulle hantera utmaningarna som att finna boende, jobb, hantera relationer och oundvikliga skov. Snart efter de blivit utskrivna började de träffas på trappan utanför New Yorks bibliotek, för att återskapa klubbhusupplevelsen i tron att det skulle bevara deras återhämtning, tillhandahålla verbalt stödsystem, som framförallt skulle leda till att samhällets bild av personer med psykisk ohälsa förändrades.
De kallade sig ”Vi är inte ensamma-sällskapet” som senare döptes om till Fontänhuset 1948, på grund av att huset där de träffades hade en fontän i trädgården.
Desto fler som hörde om Fontänhuset och hur det gynnade dess medlemmar, desto fler samhällen och länder startade upp nya fontänhus. Fountain House NY identifierade behovet av en central och global källa för att säkra att modellen genomfördes korrekt i nya fontänhus och bildade därför Clubhouse International 1994, som skulle ackreditera att husen jobbade enligt de internationella riktlinjerna.
”Fontänhusens arbete har aldrig varit mer aktuellt i vår värld, som vi sorgligt nog ser i rubrikerna, säger Hilton. ”Deras arbete demonstrerar att vi kan förhindra att personer med psykiska funktionshinder hamnar i isolering och stigma och istället omfamna dem som produktiva självständiga personer med talang och bidrag som är viktiga för vårt samhälle.”