En dag på huset

  • 08.30 Frukost
Vi äter gemensam frukost till självkostnadspris, för dem som vill.
  • 09.00 Enhetsmöte - Grunden för vår verksamhet
Här skapas relationer, du får information och vi går igenom de riktlinjer som är grunden för fontänhusfilosofin för att diskutera om vi utför dem på bästa sätt. Vi utför något som heter "Reach out" där vi försöker nå medlemmar som inte varit inne på huset på ett tag eller som är sjuka. Detta gör vi för att bryta isolering och för att förtydliga att varje medlem är behövd och välkommen. Därefter väljer man ett av de fyra teamen , beroende på vilket område man vill jobba i. 
  • 09.20 Teammöte
Här planeras dagens uppgifter, vad som behöver göras, vilka som vill göra vad. Dessutom tas det upp om någon behöver hjälp med någon uppgift, jobba sida vid sida är viktigt, att känna stöd. Den arbetsinriktade dagen kan börja.
  • 12.00-13.00 Lunch
Vi äter lunch ihop för de som vill, lunchen kostar 30:- och salladsbord och kaffe ingår. För att köket ska kunna planera lunchen är det bra att anmäla sig så fort man vet att man vill äta lunch, gärna innan kl 10.00.
  • 13.00 Enhetsmöte
Enhetsmötet går ungefär till som på morgonen. Sedan frågas om någon vill byta team till eftermiddagen och de som kommit in senare får välja team.
  • 13.15 Teammöte
Här planeras eftermiddagen i teamet, man går igenom uppgifterna som sattes upp på morgonen har blivit genomförda eller behöver fortsättas på. Man prioriterar vad som som är viktigast att få färdigt och om några arbetsuppgifter tillkommit.