Organisationen


Fontänhuset Båstad är medlem i en internationell organisation som kalla Clubhouse International. Det finns runt 350 hus i världen i 33 olika länder, varav 12 finns i Sverige. De svenska husen har ett riksförbund kallat Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR).

Fontänhuset Båstad är en ideell organisation som varje år söker bidrag för att kunna driva vår verksamhet. De största bidragsgivarna är Kommunen, Socialstyrelsen och Regionen men man kan även stödja vår verksamhet både som företag och som privatperson.
Verksamheten är uppbyggt som ett klubbhus bestående av medlemmar (personer med psykisk ohälsa) och ett fåtal handledare samt en klubbhuschef. Vi har även en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Alla i styrelsen jobbar ideellt. Fontänhuset Båstad försöker ha en så platt organisation som möjligt och beslut tar vi tillsammans på ett demokratiskt sätt under möten som är öppna för alla i Fontänhuset. 

Verksamhetsberättelse