Vår tidning

Fontänhusets tidning utkommer med fyra exemplar om året. Tidningen distribueras till ca 350 personer: medlemmar, stödmedlemmar, politiker, bibliotek, styrelsen, institutioner, vårdcentraler, stödföretag samt alla svenska Fontänhus.
Redaktionen har en stor och central plats på kontorsenheten. Många medlemmar arbetar med att framställa tidningen. 
Arbetsuppgifterna på redaktionen är många t.ex. att skriva adresser och kuvert, hålla ordning på adressregister, skriva artiklar, korrekturläsa, redigera, fotografera och trycka. Alla medlemmar är välkomna att bidra med underlag till artiklarna. Mellan varje nytt nummer har vi regelbundna redaktionsmöte där vi planerar kommande nummers innehåll.

Tidningen i pdf (tryck på bilden för att ladda ner)

Ladda ner tidning nummer 1 (2015)
Ladda ner tidning nummer 1 (2016)
Ladda ner tidning nummer 1 (2017)
Ladda ner tidning nummer 1 (2018)
Ladda ner tidning nummer 1 (2019)
Ladda ner tidning nummer 2 (2015)
Ladda ner tidning nummer 2 (2016)
Ladda ner tidning nummer 2 (2017)
Ladda ner tidning nummer 2 (2018)

Ladda ner Tidning nummer 2 (2019)

Ladda ner tidning nummer 3 (2015)
Ladda ner tidning nummer 3 (2016)
Ladda ner tidning nummer 3 (2017)
Ladda ner tidning nummer 3 (2018)

Ladda ner Tidning nummer 3 (2019)

Ladda ner tidning nummer 4 (2015)
Ladda ner tidning nummer 4 (2016)
Ladda ner tidning nummer 4 (2017)
Ladda ner tidning nummer 4 (2018)

Ladda ner Tidning nummer 4 (2019)